dr Barbara Sas

Nauczyciel, pedagog, egzaminator państwowy w OKE W-wa, specjalista prawa oświatowego i zarzadzania placówkami oświatowymi

Back to top