Informacje organizacyjne

logo men

Informacje  organizacyjno-formalne w zakresie przystąpienia do uczestnictwa w kursie/szkoleniu

Wymagania wstępne

  1. Przesłanie umowy szkoleniowej z klauzulą RODO
  2. Zapłata za szkolenie

Wymagania dot. egzaminu  państwowego Czeladnik/Mistrz Naturopata

  1. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami
  2. Ksero świadectwa/dyplomu szkoły średniej/studiów
  3. Oświadczenie -wysyłane mailowo przez szkołę
  4. Ksero zaświadczenia ukończenia zawodowego kursu Naturopata
  5. Zdjęcie dyplomowe 35×45 mm
Back to top