Totalna Biologia – Medycyna Germańska

Kod zawodu: 323090

„Choroba jest uzewnętrznieniem nierozwiązanego konfliktu wewnętrznego,  jest wspólna wszystkim organizmom żywym”

Ramowy Program Kursu Totalnej Biologii

1. Czym jest Nowa Germańska Medycyna
2. Pięć praw Natury
3. Triada
4. Listki zarodkowe
5. Układy narządów:
rozrodczy, wydalniczy, pokarmowy, oddechowy, krążenia, kostny, zęby, skóra.
plus
Psychobiologia: konflikt, depresja, uzależnienia, mapa świadomości
oraz:
jak znaleźć konflikt i go rozwiązać,
jak wyglądają dwie fazy choroby
znaczenie klanu rodzinnego dla powstawania chorób,
techniki radykalnego wybaczania,
skuteczna profilaktyka psychosomatyczna

prowadzenie:
Dorota Pachnik Konsultant Totalnej Biologii, Trener Radykalnego Wybaczania (egzaminator państwowy
Marzena Halejko-Hassan-psychosomatyka –dyrektor szkoły
Rinaldo Betkiewicz psychosomatyka-wykładowca w GWSP

czas trwania szkolenia: 6 miesięcy
opłata za zjazd: 750 zł
terminy szkoleń: 26-27 II, 26-27 III, 15-16 IV pozostałe terminy ustalone wspólnie z Uczestnikami.

Kurs kończy się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu /zaświadczenia MEN
Konsultant Totalnej Biologii  i Psychosomatoterapeuty –
dokument MEN

kod 323090

Dodaj do listy życzeń
Zapisany: 1 student

Kontakt

Adres: ul. Jankowicka 23/25, 44-200, Rybnik,

Telefon: +48 511 995 532

E-mail: szkolenia5@gmail.com

Dane do przelewu 66 1050 1344 1000 0092 8634 0956

Back to top