Kurs Opiekun żłobek – uzupełniający – 80h

Opiekun dzienny
Szkolenie uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

Zakres programowy 80-godzinnegoszkolenia:

1.  stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka (60 godzin):

  • rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka (dynamika rozwoju psychoruchowego dziecka)
  • źródła szans i zagrożeń rozwoju dziecka w wieku do lat 3, (przegląd uwarunkowań, rozwój dziecka jako ciąg zmian)
  • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (neurologiczne podstawy wczesnej edukacji, rola opiekuna, organizowanie czasu i przestrzeni)
  • innowacyjne metody planowania, organizowania, monitorowania i dokumentowania procesu rozwoju dziecka,
  • budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka; (zapoznanie się z rolą i zadaniami poszczególnych instytucji wspierających dziecko i rodzinę, zakres działania instytucji i organizacji pomocy społecznej)

2. kompetencje opiekuna dziecka (20 godzin):

  • odpowiedzialność prawna opiekuna, (zapoznanie się z przepisami prawa)
  • umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów

Akredytacja kursów Zobacz więcej…

Dodaj do Ulubionych
Zapisano się: 1 student
Czas trwania: 80 godzin
Poziom: Początkujący

Kontakt

Adres: ul. Jankowicka 23/25, 44-200, Rybnik,

Telefon: +48 511 995 532

E-mail: szkolenia5@gmail.com

Dane do przelewu 66 1050 1344 1000 0092 8634 0956

Back to top