Naturopata – Kurs zawodowy (stacjonarny)

moździerz z ziołami
Kod zawodu: 323009

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje Naturopaty dające prawo wykonywania zawodu. Na podstawie ukończenia kursy może przystąpić do egzaminu Czeladnik lub Mistrz Naturopata. Absolwent po zdanym państwowym egzaminie otrzymuje stosowne dokumenty oraz europass.

Zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy naturopata został sklasyfikowany pod numerem: 323009

Od dnia 1 października 2020r. tytuł Czeladnik/Mistrz Naturopata jest wpisywany po zdanym egzaminie w Izbie Rzemieślniczej do CEIDG za pośrednictwem ministerstwa.

Kurs naturopata — zawodowy!

Do obowiązków naturopaty należy m.in.:

 • udzielanie porad dotyczących higieny życia,
 • zdrowego odżywiania,
 • aktywności fizycznej oraz poprawy jakości życia pacjentów i promowanie zdrowego stylu życia,
 • nawiązywanie kontaktu z pacjentem w celu określenia rodzaju dolegliwości i celu wizyty,
 • określanie bilansu energii życiowej na podstawie badań np. tęczówki, oka,
 • układanie indywidualnego programu terapii,
 • udzielanie porad dotyczących zachowania odpowiedniej higieny życia,
 • stosowanie wybranej metody terapii,
 • prowadzenie dokumentacji zabiegów,
 • przeprowadzania konsultacji dla lekarzy medycyny oraz innych specjalistów medycyny niekonwencjonalnej,
 • prowadzenie działalności profilaktycznej oraz m.in.: kierowanie placówką terapii naturalnych, kształcenia osób wykonujących inne zawody medyczne i paramedyczne oraz prowadzenie prac badawczych w dziedzinie naturoterapii oraz ich publikacja.

Po ukończeniu kursu absolwent może: podjąć zatrudnienie w drogerii i sklepie zielarsko-medycznym oraz sprzedawać produkty zielarskie, certyfikować produkty zielarskie w laboratoriach analitycznych i laboratoriach kontroli jakości, prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą i praktyki z zakresu naturopatii w ramach terapii niekonwencjonalnych, uczestniczyć w procesie technologicznym produkcji maceratów, wyciągów, odwarów i wywarów z ziół, wód aromatycznych, olejków leczniczych itp. oraz określać dawkowanie sporządzonych preparatów ich działań niepożądanych oraz ich interakcji z lekami syntetycznymi.

Czas trwania oraz opłaty.

Czas trwania kursu wynosi 360 godzin w tym 80 godzin praktyk.
Szkolenie podzielone jest na 3 moduły tworząc jednolita całość metodologiczną.

Koszt szkolenia  wynosi 8160 zł (med. chińska + psychosomatyka).
Terminy zjazdów
12-13 luty 2022 r. 5-6 marzec 2022 r.
23-24 kwiecień 2022 r.
7-8  maj 2022 r.
11-12 czerwiec 2022 r.
17-18 wrzesień 2022 r.
29-30 październik 2022 r.

Opłata za egzamin wewnętrzny  wynosi 550 zł.-koszt walidacji obowiązkowy w nabyciu kwalifikacji zawodowej.
Po ukończeniu całości szkolenia i uzyskaniu  wcześniej z egzaminu wewnętrznego oceny pozytywnej, zaliczeniu praktyk. można   przystąpić do egzaminu państwowego. Koszt egzaminu państwowego ustala IR. Jednakże ukończenie szkolenia w naszej placówce daje zawód naturopaty jako kwalifikację wg wykazu zawodów MRPiPS

Zakres programowy 360-godzinnego szkolenia stacjonarnego w kierunku NATUROPATA
MODUŁ I Metodologia Czas trwania: 250 godzin
Działanie

Zastosowanie  Przeciwwskazania

 • Medycyna naturalna wczoraj i dziś. Podstawy anatomii i fizjologii.
 • Terapia wstęp metodami naturalnymi: badanie irydologiczne, terapia biorezonansem, terapia wodorem, adaptogeny, mikrobiota, podstawy medycyny chińskiej w teorii i praktyce, totalna biologia, masaż wg Ojca Klimuszki, zagadnienia związane z egzaminem Czeladnik/Mistrz Naturopata, elementy terapii manualnej, terapia bańkami, elementy psychosomatyki, wprowadzenie do zioło lecznictwa.
 • Wodolecznictwo: dobór zabiegów, wskazania i przeciwwskazania, zasady hydroterapii
 • Ziołolecznictwo – właściwości i działanie ziół, mieszanki ziołowe
 • Dietetyka Podstawy zdrowego odżywiania się.
 • Dysbioza, schorzenia pasożytnicze, grzybica, nietolerancje pokarmowe, autoagresja, zaburzenia gospodarki węglowodanowej.
 • Glikacja. Cholesterol. Zaburzenia Metylacji. Odkwaszanie. Interpretacja podstawowych badań laboratoryjnych.
 • Wstęp do elektropunktura. Informodiagnostyka, informoterapia  j/w
 • Oczyszczanie organizmu
 • Elementy patofizjonomiki. Mikroelementologia. Suplementacja. Hirudoterapia, mikroskopowe badanie żywej kropli krwi

Egzamin wewnętrzny obowiązkowy sprawdzający polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:technologia, maszynoznawstwo, materiałoznawstwo

Mistrz Naturopatii

Farmaceuta

Dietetyk

Lekarz

 

MODUŁ II Pierwsza pomoc przedmedyczna Czas trwania: 30 godzin
 

Praktyka dot.PPP. Elementy i podstawy pierwszej pomocy

Główne zasady udzielania pierwszej pomocy, zasady postępowania w urazach ,oparzenia, uszkodzenia urazowe układu kostno-stawowego, ciała obce w oku, uchu, gardle, krtani, tchawicy, ranie, ułożenie poszkodowanego, transport, wyposażenie apteczek, organizacja pomocy w miejscu zdarzenia, wzywanie pogotowia ratunkowego

Egzamin z PPP

Lekarz

Ratownik medyczny

Mgr pielęgniarstwa

 

MODUŁ III Praktyki

Egzamin wewnętrzny obowiązkowy

Czas trwania: 80 godzin
2 godziny

 

Kurs może odbyć się również w formie kursu online – Czytaj więcej …

Część programowa Medycyny Chińskiej i Psychosomatyki do szkolenia naturopata – Czytaj więcej

 

Na podstawie posiadanych rejestrów wydajemy absolwentom zaświadczenie zgodnie z §22 ust.4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 Marca 2019 r.

Dodaj do listy życzeń
Zapisany: 20 studentów
Czas trwania: Kurs trwa 7 miesięcy
Poziom: Początkujący

Kontakt

Adres: ul. Jankowicka 23/25, 44-200, Rybnik,

Telefon: +48 511 995 532

E-mail: szkolenia5@gmail.com

Dane do przelewu 66 1050 1344 1000 0092 8634 0956

Back to top