Naturopata Online – Kurs zawodowy

Kod zawodu: 323009

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje Naturopaty dające prawo wykonywania zawodu. Na podstawie ukończenia kursy może przystąpić do egzaminu Czeladnik lub Mistrz Naturopata. Absolwent po zdanym państwowym egzaminie otrzymuje stosowne dokumenty oraz eurosass.

Zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy naturopata został sklasyfikowany pod numerem: 323009

Od dnia 1 października 2020r. tytuł Czeladnik/Mistrz Naturopata jest wpisywany po zdanym egzaminie w Izbie Rzemieślniczej do CEIDG za pośrednictwem ministerstwa.

Kurs naturopata — zawodowy!

Do obowiązków naturopaty należy m.in.:

 • udzielanie porad dotyczących higieny życia,
 • zdrowego odżywiania,
 • aktywności fizycznej oraz poprawy jakości życia pacjentów i promowanie zdrowego stylu życia,
 • nawiązywanie kontaktu z pacjentem w celu określenia rodzaju dolegliwości i celu wizyty,
 • określanie bilansu energii życiowej na podstawie badań np. tęczówki, oka,
 • układanie indywidualnego programu terapii,
 • udzielanie porad dotyczących zachowania odpowiedniej higieny życia,
 • stosowanie wybranej metody terapii,
 • prowadzenie dokumentacji zabiegów,
 • przeprowadzania konsultacji dla lekarzy medycyny oraz innych specjalistów medycyny niekonwencjonalnej,
 • prowadzenie działalności profilaktycznej oraz m.in.: kierowanie placówką terapii naturalnych, kształcenia osób wykonujących inne zawody medyczne i paramedyczne oraz prowadzenie prac badawczych w dziedzinie naturoterapii oraz ich publikacja.

Po ukończeniu kursu absolwent może: podjąć zatrudnienie w drogerii i sklepie zielarsko-medycznym oraz sprzedawać produkty zielarskie, certyfikować produkty zielarskie w laboratoriach analitycznych i laboratoriach kontroli jakości, prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą i praktyki z zakresu naturopatii w ramach terapii niekonwencjonalnych, uczestniczyć w procesie technologicznym produkcji maceratów, wyciągów, odwarów i wywarów z ziół, wód aromatycznych, olejków leczniczych itp. oraz określać dawkowanie sporządzonych preparatów ich działań niepożądanych oraz ich interakcji z lekami syntetycznymi.

Kurs odbywa się co 2 tygodnie

Szkolenie może odbyć się w formie hybrydowej tzn. pomimo szkolenia online robimy zajęcia praktyczne.

Kurs może odbyć się również w formie kursu stacjonarnego 7 miesięcy – Czytaj więcej …

Część programowa medycyny Chińskiej i Psychosomatyki do szkolenia naturopata – Czytaj dalej …

 

Na podstawie posiadanych rejestrów wydajemy absolwentom zaświadczenie zgodnie z §22 ust.4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 Marca 2019 r.

Dodaj do listy życzeń
Zapisany: 20 studentów
Czas trwania: 1 miesiąc
Poziom: Początkujący

Kontakt

Adres: ul. Jankowicka 23/25, 44-200, Rybnik,

Telefon: +48 511 995 532

E-mail: szkolenia5@gmail.com

Dane do przelewu 66 1050 1344 1000 0092 8634 0956

Back to top